UTDANNING/PRAKSIS

Eg er utdanna sivilarkitekt frå NTH i 1994. Var som nytudanna tilsett i korte periodar
i Voll Arkekter i Trondheim, og i Ulstein kommune, før tilsetting i Sula kommune frå
1996-2002.Tilsett i Nordplan frå 2002, før etablering av eigen praksis i Ålesund i 2005.

Eg har brei erfaring med planarbeid på ulike detaljeringsnivå, frå kommuneplanar via
reguleringsplanar til detaljerte bebyggelsesplanar og illutrasjonsplanar. Eg har også
utarbeidd fleire konsekvensutgreiingar, samt anna analysearbeid som tomtevurderingar
og stadanalyser.

Etter åra som kommunal saksbehandlar har eg god kjennskap til offentleg saksgang,
og kan kan også ta på meg saksbehandling relatert til planarbeid.

Eg samarbeider med firma med andre fagområde ved behov.