REGULERINGSPLANAR

FRIOMRÅDE/REKREASJON

Parkering Atlanterhavsparken, Ålesund, 2010
Overvoll Golf/Skytebane, Stranda kommune, 2009
Bakkevika badeplass, Sula kommune, 2007

For Nordplan AS:
Reset, anlegg for skisport, Volda kommune, 2004
Male motorcrossbane , Fræna kommune, 2003
Dispaholmen friluftsområde, Stryn kommune, 2003
Sandane Golfpark, Gloppen, 2002