BYGG

Ombygging einebustad Todd, Sula, 2007
Påbygg enebolig, Engkrogh, skisseprosjekt, 2006
Påbygg enebolig, Vannspringdalen 9B, skisseprosjekt, 2005
Enebolig Korsnesvegen 24, 2004. Byggeskikkpris 2006.

Tilbake til prosjekt